Een geheime wandeling, en dan met theater

Meer dan de helft van de plekken al bezet!

Ondanks verwoede pogingen om onder de radar te opereren tot aan de startdatum, blijken velen de weg naar Het Geheim toch te vinden. Voor de vijf deelnamemomenten is al meer dan de helft van het aantal plaatsen gevuld.

Belangrijkste details gelekt

Ondanks zorgvuldige belemmering van de informatieverstrekking zijn de belangrijkste details over [Het Geheim] van Wageningen gelekt. Het blijkt te gaan om een geheime wandeling verpakt met een aantal theateronderdelen op verschillende locaties.

Weten is zwijgen

een geheim is niet meer dan een onbekend feit

“Niets zeggen is niet liegen”